Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Announcements Заповед № 19–13–33 от 15.02.2016 - план за регулация

Заповед № 19–13–33 от 15.02.2016 - план за регулация

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–33 от 15.02.2016 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Хрищени, община Стара Загора, одобрен с Решение № 128 от 03.06.2004г. на Общински съвет в частта му за УПИ XIV24 в кв. 51 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 515, ет.5 на Община Стара Загора.