Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Announcements Заповед № 19-13-37 от 16.02.2016 - план за регулация

Заповед № 19-13-37 от 16.02.2016 - план за регулация

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-37 от 16.02.2016 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 1512/ 12.09.1997г. в частта му за УПИ II-КОО и УПИ III-КОО в кв. 14 – „Зора", град Стара Загора, при което се променя регулационната граница между двете УПИ, така че да съвпадне с имотната граница по кадастрална карта (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 515.