Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Announcements Заповед № 19-13-8 от 13.01.2016 - план за регулация

Заповед № 19-13-8 от 13.01.2016 - план за регулация

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–8 от 13.01.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за УПИ І – 482 в кв. 489"К. Ганчев" по плана на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2092/15.11.1999г. (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет.5, стая 518.