Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Acts Проекти на наредби

Проекти на наредби

1 Проект на Наредба за обществения ред - 02/2016 Tuesday, 23 February 2016
2 Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 02/2016 Tuesday, 23 February 2016
3 Проект - Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Tuesday, 12 January 2016
4 Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 12/2015 Thursday, 03 December 2015
5 Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 12/2015 Thursday, 03 December 2015
6 Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 06/2015 Monday, 08 June 2015
7 Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 06/2015 Friday, 05 June 2015
8 Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 05/2015 Friday, 15 May 2015
9 Проект на Наредба за управление на отпадъците и за опазване на чистотата - 05/2015 Tuesday, 12 May 2015
10 Проект на Наредба за обществения ред - 02/2015 Thursday, 26 February 2015
11 Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 02/2015 Thursday, 26 February 2015
12 Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 11/2014 Friday, 28 November 2014
13 Проект на Наредба за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане - 11/2014 Wednesday, 12 November 2014
14 Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 07/2014 Wednesday, 02 July 2014
15 Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 05/2014 Wednesday, 14 May 2014
16 Проект на Наредба за отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора - 04/2014 Thursday, 24 April 2014
17 Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 04/2014 Monday, 14 April 2014
18 Проект на Наредба за обществения ред при превозни средства - 02/2014 Wednesday, 26 February 2014
19 Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 01/2014 Wednesday, 22 January 2014
20 Проект на Наредба за обществения ред при превозни средства - 12/2013 Thursday, 19 December 2013
21 Проект на Наредба за местните данъци - 12/2013 Tuesday, 03 December 2013
22 Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 11/2013 Monday, 18 November 2013
23 Проект на Наредба за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за бюджета на община Стара Загора - 11/2013 Tuesday, 12 November 2013
24 Проект на Наредба за обществения ред - 10/2013 Thursday, 03 October 2013
25 Проект на Наредба за местните данъци на община Стара Загора - 09/2013 Monday, 16 September 2013

Page 1 of 3