Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Acts Проекти на наредби Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 01/2014

Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 01/2014

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ На ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Гр. СТАРА ЗАГОРА

От ТИХОМИР ДИНЕВ ТОМОВ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК „ ПП НОВА СИЛА „

 

ОТНОСНО: Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

С решение № 1068/16.12.2013 г на ОС бе допълнена горепосочената наредба с цени за ползване на Многофункционалната спортна зала „ Иван Вазов „ 80 лв на час без ДДС и такса за денонощие 1600 лв без ДДС и футболно игрище с изкуствена настилка 20 лв на час без ДДС. След приемането на тези такси и на двете места няма заявен интерес за ползване от гражданите. След разговори с представители на спортната общественост и аматьорските клубове става ясно, че тези такси са непосилни за тях и те предпочитат училищните зали. Това обезсмисля идеята за използването на тези нови придобивки за масов спорт и не носи приходи.

С оглед изложеното и на основание: чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА предлагам Общински съвет гр. Стара Загора да приеме следното: 

РЕШЕНИЕ:

1.Променя т. ІХ от ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 към чл 53 като числото 80 се заменя с 60 и числото 1600 се заменя с 1200.

2. Променя т ІІ от ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл 53 като числото 20 се заменя с 16.

 

20.01.2014 г
Гр. Стара Загора

 

Вносител: /Т.Томов /