Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Acts Проекти на наредби Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 11/2013

Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 11/2013

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора 
/Приета от Общински съвет с решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г./

Допълва Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора като добавя следния текст в Приложение № 2 към чл. 53:
След „I. Плувен басейн – град Стара Загора" допълва „II. Футболно игрище с изкуствена настилка – 20 лева за един астрономически час за всеки ден от седмицата." (зад Централна поща)
Останалата част от това Приложение №2 се пренарежда и придобива следния вид:
Вместо „II.. Баня – Старозагорски минерални бани" се изписва следния текст: „III. Баня – Старозагорски минерални бани" ;
Вместо „III. Зоопарк" се изписва следния текст – „IV. Зоопарк".

Допълва Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора като добавя следния текст в Приложение № 4 към чл. 53:
Създава се нова точка „IX. Многофункционална спортна зала „Иван Вазов". Създава точка 1. към точка IX. със следния текст:
- такса за ползване за един астрономически час – 80 /осемдесет/ лева;
- такса за ползване за един ден – 1600 /хиляда и шестстотин/ лева.
Останалите точки се пренареждат и придобиват следния вид:
Вместо точка „IX. Зали, фоайета и изложбени площи в сградата на РИМ и музейни обекти на открито и закрито" се изписва следния текст: „X. Зали, фоайета и изложбени площи в сградата на РИМ и музейни обекти на открито и закрито";
Вместо точка „X. Регионална библиотека „Захарий Княжески" се изписва следния текст „XI Регионална библиотека „Захарий Княжески";
Вместо точка „XI. Зали в Градска художествена галерия" се изписва следния текст „XII. Зали в Градска художествена галерия";
Вместо точка „XII. Зали в Опера – Стара Загора" се изписва следния текст „XIII. Зали в Опера – Стара Загора";
Вместо точка „XIII Зала към Младежки дом" се изписва следния текст „XIV. Зала към Младежки дом";
Вместо точка „XIV. Училища и детски градини" се изписва следния текст „XV. Училища и детски градини".

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Наличието на новите спортни съоръжения:
„Фитнес площадка на открито и игрище в УПИ IV универсална зала, спортна зала, младежки театър и подземни гаражи кв. 170, гр. Стара Загора" /футболно игрище с изкуствена настилка зад Централна поща/ и „Многофункционална спортна зала „Иван Вазов", находяща се в двора на СОУ „Иван Вазов" в гр. Стара Загора, дават необходимото правно основание да се допълни горепосочената наредба и да се реализира възможността за събиране на такси от ползването им.

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  .