Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Acts Проекти на наредби Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 11/2014

Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 11/2014

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
 
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора
/приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г./

§1. Член 52в, се изменя и допълва, като придобива следния вид:

"Чл.52в. За разглеждане на документи за издаване на разрешение за таксиметров превоз, комплектовано с два стикера, за срок от три години – 180.00 лв." 

 

МОТИВИ
 
Промяната в наредбата се налага поради изменение в Закона за автомобилните превози, съгласно която разрешението не може да бъде издавано за срок на валидност по кратък от три години.
В тази връзка Общински съвет Стара Загора с Решение № 1465 /11.09.2014 г. е определил разрешенията да се издават за срок 36 месеца.
С оглед запазване приходната част на бюджета, се налага увеличение на таксата съобразно по дългия срок на валидност на разрешението.
За промяната и прилагане на наредбата не се изискват допълнителни финансови средства. 
 

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   в срок до 12.12.2014 година.