Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Acts Проекти на наредби Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 12/2015

Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 12/2015

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
Проект на Наредба 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г.; изм. – Решение № 1627 от 18.12.2014 г., изм. и доп. с Решение № 1925 от 25.06.2015 г./, както следва:

           §1. В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл.53 "УСЛУГИ В ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ЗА СПОРТ И ОТДИХ":
           Чл.1. В раздел II , след текста „зад Централна поща" се добавя текста „и в парка в района на бившите Артилерийските казарми"

           Чл.2. Създава се нов раздел "V. За ползване на общински тенис кортове – 10 лв. с вкл. ДДС за час."

 

Мотиви към проекта 
Поради големия обществен интерес и посещения на спортните съоръжения в новоизградения парк на терена на бившите Артилерийски казарми, както и поради разходите, настъпили във връзка с поддържане и експлоатация на обектите (охрана, стопанисване, амортизиране, поддръжка, осветление) се налага въвеждане на цени на услуги за ползването на обектите. Предлаганите цени са съобразени с разходите и с цените предлагани по частните спортни съоръжения от подобен тип.
 
С оглед на гореизложеното предлагам Общински съвет Стара Загора да приеме Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на метсните такси и цени на услуги.
 
Проекта на наредбата е изготвен съгласно вътрешните и законовите правила за изготвяне на нормативни актове и е публикуван на интернет страницата за обсъждане и предложения. 
 
Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it