Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Acts Проекти на наредби Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 06/2015

Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 06/2015

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
Проект на Наредба
Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора:

§ 1. Допълва чл. 34 като същия добива следната редакция „Забранено е ползването без заплащане на места за платено паркиране на превозни средства, с изключение на електромобилите използващи двигател с изцяло електрическо захранване".

§ 2. Създава нов Нов Чл. 47 в. (1). На улици и площади общинска собственост, с въведен режим на платено паркиране в границите на „Зелена зона" се въвежда режим на безплатно паркиране на електромобили използващи двигател с изцяло електрическо захранване.
(2) Правото на електромобилите използващи двигател с изцяло електрическо захранване да паркират в режим на безплатно паркиране се установява с надлежно издадена едногодишно карта от Община Стара Загора, поставена на видно място на таблото в долния десен ъгъл на предното стъкло на електромобила по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол.
(3) Редът и условията за издаване на карта са както следва:
1. Лицата, желаещи да ползват услугата по чл. Чл. 47 в, подават заявление по образец до Кмета на Община Стара Загора, като към него прилагат следните документи: документи, удостоверяващи правното основание за ползване на автомобила, копие от свидетелство за регистрация на МПС и документ удостоверяващ платена застраховка "Гражданска отговорност".
2. При подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и регистрационния талон на електромобила.
3. Картата за безплатно паркиране на елекромобили, използващи двигател с изцяло електрическо захранване се издава в срок до 10 работни дни, след подаване на посочените в чл. 47 в, ал. 3 документи в Община Стара Загора.

Мотиви към проекта
Във връзка със стимулиране навлизането на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност, Община Стара Загора е необходимо да въведе безплатно паркиране за електромобили използващи двигател с изцяло електрическо захранване в „Зелена зона". Вземайки под внимание европейската практика, включително и тази на местните власти в по-големите европейски градове, това е една от най-често срещаните мерки за мотивиране на потребителите да правят своя избор в полза на екологични превозни средсва, а от там и да се ускори навлизането на електрическите превозни средства.

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  в срок до 19.06.2015 година.