Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Дирекции и отдели Development and European Integration Проекти Проект "Община Стара Загора - за по-добро административно обслужване чрез Електронно правителство"

Проект "Община Стара Загора - за по-добро административно обслужване чрез Електронно правителство"

Attention: open in a new window. PDFprintemail


ГрамотаpdfПрезентация на проекта413.01 KB 

Препис-извлечение от протокол № 22 от заседание на Общински съвет-Стара Загора, проведено на 29 януари 2009 г.
pdfПротокол273.87 KB

Формуляр за кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕСФ
pdfФормуляр за кандидатстване2.72 MB 

pdfОбявление за възложена поръчка2.31 MB

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № АО9-31-45С от 12.06.2009 г. 
pdfДоговор1.67 MB


Анекс към договор № АО9-31-45С от 12.06.2009 г.
pdfАнекс943.2 KB

Сертификат № 01-003 от 26.01.2010 г. за съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност на задание за разработване или придобиване на административна информационна система
pdfСертификат1.36 MB

Писмо № 06-02-193 от 08.11.2010 г. от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
pdfПисмо508.12 KB

Грамота за ИТ проект на 2010 година в категория "Обществени организации"
pdfГрамота1.05 MB