Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Дирекции и отдели Development and European Integration Проекти Проект ''Подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора''

Проект ''Подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора''

Attention: open in a new window. PDFprintemail


I. Обща информация 
pdfПрезентация "Подготовка на интегрирания план"4.77 MB

II. Одобрени зони за въздействие
pdfОбща карта на зони за въздействие929.96 KB 

На заседание на Общински съвет Стара Загора на 27 септември 2012 година с пълно единодушие бяха одобрени предложените от работната група по проекта три зони за въздействие, съставна част от разработването на "Интегриран план за градско възстановяване и развитие".
Предстои разглеждането и одобрението на зоните за въздействие от Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие".

1. Зона на публични функции с висока обществена значимост  -  pdfКарта515.6 KB  
Зона на публични функции с висока обществена значимост обхваща територия, ограничена: от юг бул."Славянски" включително, от изток бул. „Св.Патриарх Евтимий" включително, от запад ул."Св.Отец Паисий" включително и от север ул. „Августа Траяна" , както и парк Аязмото заедно със спортен комплекс „Берое" и Станционната градина.

2. Зона с потенциал за икономическо развитие - pdfКарта543.71 KB  
Зона с потенциал за икономическо развитие обхваща територия, ограничена от съществуващите регулационни граници към 27.09.2012 г. на западна и източна индустриална зона, разположени на юг от ж.п. района, кв. АПК и на юг до съществуващата регулационната граница на града към 27.09.2012 г., без кв. „Кольо Ганчев".

3. Зона с преобладаващ социален характер -  pdfКарта478.6 KB 
 Зона с преобладаващ социален характер обхваща територия, ограничена: от изток от ул. „Димчо Стаев" включително, ул."Д-р Т.Стоянович" включително, от север ул."Ген.Столетов" включително, ул."Армейска" включително, бул. „Кап. Петко войвода" включително и по съществуващата регулационна граница на кв."3-чучура – север" към 27.09.2012 г., застроената част на кв. „Железник", от юг по бул. „Славянски" включително и по съществуващата регулационна граница на кв."Казански" към 27.09.2012 г., кв. „3.чучура-юг" и бул. „Европа" включително, от запад по съществуващата регулационна граница на кв. „Железник" към 27.09.2012 г. и района на Студентски град. Зоната включва следните квартали: кв. „3-чучура – север" кв. „3-чучура",, кв. „3-чучура – юг", кв."Казански", застроената част на кв. „Железник" и Студентски град, включително бул."Европа

III. Покана за участие в анкета
pdfОбща информация и одобрени зони за въздействие2.94 MB 
Анкета за предложения за проекти и идеи, които да бъдат включени в интегрирания план 

IV. Покана за обществено обсъждане
pdfПокана187.87 KB

V. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Стара Загора - одобрен с Решение № 1048 от 16.12.2013 г. на Общински съвет Стара Загора.