Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Профил на купувача Дейности, свързани с осигуряване на информиране и публичност, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» №BG051PO001-5.2.12-0078-C0001, по проект: „У дома, а не в дом"

Дейности, свързани с осигуряване на информиране и публичност, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» №BG051PO001-5.2.12-0078-C0001, по проект: „У дома, а не в дом"

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Дейности, свързани с осигуряване на информиране и публичност, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» №BG051PO001-5.2.12-0078-C0001, по проект: „У дома, а не в дом"  
 

zipОбразци на документи2.45 MB

pdfРъководство за информиране и публичност962.35 KB

pdfРазяснения по процедурата от 08.12.2014204.93 KB 

pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти от 13.01.2015 г.160.44 KB 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 29/12/2014
Час: 17:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 29/12/2014
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/01/2015
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


pdfПротокол № 1 от 05.01.2015 г.174.16 KB 

pdfПротокол № 2 от 12.01.2015 г.153.6 KB

pdfПротокол № 3 от 19.01.2015 г.159.38 KB

pdfПротокол № 4 от 27.01.2015 г.192.9 KB

pdfПротокол № 5 от 18.02.2015 г.173.79 KB

pdfРешение № 10-00-347 от 19.02.2015 г.259.65 KB

 

Информация за датата и основанието на освободени и върнати гаранции за участие в обществена поръчка


pdfИнформация за върнати гаранции132.55 KB19/03/2015, 15:51

 

ДОГОВОР


pdfДоговор № 471 от 18.03.2015 г.369.87 KB19/03/2015, 15:56

pdfИнформация за плащане по договор130.2 KB09/09/2015, 10:09