Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Профил на купувача Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично, парково и художествено осветление, изграждане на система за радио-командно управление с обратна връзка

Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично, парково и художествено осветление, изграждане на система за радио-командно управление с обратна връзка

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
  „Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично, парково и художествено осветление, изграждане на система за радио-командно управление с обратна връзка в Община Стара Загора"

 
 
 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 18/01/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 18/01/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/01/2016
Час: 11:00

Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите


pdfПротокол № 1227.62 KB26/01/2016, 16:14

pdfПротокол № 275.52 KB02/02/2016, 17:26

pdfПротокол № 3 197.22 KB29/03/2016, 17:28

pdfПротокол № 4 193.74 KB29/03/2016, 17:28

pdfПротокол № 5 996.36 KB29/03/2016, 17:28

pdfПротокол № 6 295.88 KB29/03/2016, 17:28

 

РЕШЕНИЕ


pdfРешение № 10-00-482/29.03.2016 1.42 MB29/03/2016, 17:28

 

ДОГОВОР


pdfДоговор № 1013423.1 KB25/05/2016, 14:57