Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Профил на купувача Избор на изпълнител за доставка на храна и напитки " по проект № BG06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора" по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск", финансирана по финансовия механизъм на ЕИП

Избор на изпълнител за доставка на храна и напитки " по проект № BG06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора" по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск", финансирана по финансовия механизъм на ЕИП

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Избор на изпълнител за доставка на храна и напитки " по проект № BG06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора" по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск", финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ЕИП/ 2009-2014" 
 

zipОбразци на документи1.63 MB

pdfПроект на договор488.87 KB

pdfСъобщение за отваряне на оферти от 18.11.2014150.27 KB

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 04/11/2014
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 04/11/2014
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/11/2014
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация


ПРОТОКОЛИ от заседания на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП

pdfПротокол 1 120.42 KB

pdfПротокол 2 112.98 KB

pdfПротокол 3 115.28 KB

pdfПротокол 4208.99 KB


РЕШЕНИЕ на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в процедурата

pdfРешение 241.23 KB


Информация за датата и основанието на освободени и върнати гаранции за участие в обществена поръчка

pdfИнформация за върнати гаранции 90.12 KB

pdfИнформация за върнати гаранции 24.02.2015 г.90.15 KB


Договор

pdfДоговор 264.51 KB