Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Профил на купувача Избор на изпълнител за извършване на застрахователна услуга за нуждите на Община Стара Загора за сключване на Имуществена застраховка на имоти, собственост на Община Стара Загора

Избор на изпълнител за извършване на застрахователна услуга за нуждите на Община Стара Загора за сключване на Имуществена застраховка на имоти, собственост на Община Стара Загора

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
  „Избор на изпълнител за извършване на застрахователна услуга за нуждите на Община Стара Загора за сключване на Имуществена застраховка на имоти, собственост на Община Стара Загора"

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 05/02/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 05/02/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/02/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите


pdfПротокол № 1739.68 KB09/02/2016, 15:41

pdfПротокол № 2105.83 KB17/03/2016, 15:10

pdfПротокол № 3126.62 KB17/03/2016, 15:10

pdfПротокол № 4158.09 KB17/03/2016, 15:10

 

РЕШЕНИЕ


pdfРешение № 10-00-448246.53 KB17/03/2016, 15:10

 

ДОГОВОР


pdfДоговор № 1039393.08 KB25/05/2016, 14:44

pdfПриложение719 KB25/05/2016, 14:44