Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Профил на купувача Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора

Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
  „Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора за общините Стара Загора , Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел баня и Раднево, състояща се от : Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора с Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци, инсталация за компостиране, общински събирателен център и три претоварни станции - ПС Казанлък, ПС Гурково и ПС Гълъбово"

 
 
 
 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 23/03/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 23/03/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 24/03/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите


pdfПротокол № 1190.55 KB07/06/2016, 16:06

pdfПротокол № 2215.8 KB01/08/2016, 17:30

pdfПротокол № 3 124.3 KB01/08/2016, 17:30

pdfПротокол № 4 141.88 KB01/08/2016, 17:30

 

РЕШЕНИЕ


pdfРешение № 10-00-1602 331.78 KB01/08/2016, 17:30

 

ДОГОВОР


pdfДоговор № 23701.77 MB16/12/2016, 11:45

pdfПриложение № 253.68 KB16/12/2016, 11:45