Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Профил на купувача Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ст. Загора по обособени позиции

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ст. Загора по обособени позиции

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по обособени позиции
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Генерал Стефан Тошев", бл. №8, вх. „0", „А", „Б", „В"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Августа Траяна" №31, вх. „0", „А"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Жилищен блок гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов" №49, вх."0", „А", „Б""

 
 
 
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 07/03/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/03/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/03/2016
Час: 10:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите


pdfПротокол № 1308.19 KB10/05/2016, 16:59

pdfПротокол № 2614.85 KB10/05/2016, 16:59

pdfПротокол № 3159.08 KB10/05/2016, 16:59

pdfПротокол № 4158.94 KB10/05/2016, 16:59

 

РЕШЕНИЕ


pdfРешение № 10-00-802751.79 KB10/05/2016, 16:59