Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Профил на купувача Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект на община Стара Загора “Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора”

Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект на община Стара Загора “Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора”

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект на община Стара Загора “Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”" 
 
 
 
 
 
 
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 29/12/2014
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 29/12/2014
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/01/2015
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА С ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


pdfПротокол № 1866.47 KB07/01/2015, 14:14

pdfПротокол № 21.15 MB03/02/2015, 16:50

pdfПротокол № 3566.99 KB03/02/2015, 16:50

pdfПротокол2.52 MB03/02/2015, 16:50

pdfРешение № 10-00-15615.8 MB03/02/2015, 16:50

 

Информация за датата и основанието на освободени и върнати гаранции за участие в обществена поръчка


pdfИнформация за върнати гаранции93.82 KB25/02/2015, 14:57

pdfИнформация за върнати гаранции134.24 KB19/03/2015, 15:31

 

ДОГОВОР Обособена позиция 1


pdfДоговор № 36412.6 MB 11/03/2015, 14:35

pdfПриложение техническо предложение1.71 MB11/03/2015, 14:35

pdfПриложение ценова оферта2.67 MB11/03/2015, 14:35

pdfАнекс1.03 MB18/09/2015, 11:55

 

 ДОГОВОР Обособена позиция 2


pdfДоговор № 36512.4 MB 11/03/2015, 14:44 

pdfПриложение техническо предложение1.65 MB11/03/2015, 14:44

pdfПриложение ценова оферта2.47 MB11/03/2015, 14:44

pdfАнекс1.04 MB18/09/2015, 11:04

 

 ДОГОВОР Обособена позиция 3


pdfДоговор № 36612.3 MB 11/03/2015, 14:44 

pdfПриложение техническо предложение1.68 MB11/03/2015, 17:17

pdfПриложение ценова оферта2.44 MB11/03/2015, 17:17

pdfАнекс588.37 KB18/09/2015, 17:17

 

 ДОГОВОР Обособена позиция 4


pdfДоговор № 36712.3 MB 11/03/2015, 14:44 

pdfПриложение техническо предложение1.66 MB11/03/2015, 14:45

pdfПриложение ценова оферта2.4 MB11/03/2015, 14:45

pdfАнекс592.87 KB18/09/2015, 17:20

 

 ДОГОВОР Обособена позиция 5


pdfДоговор № 36812.4 MB 11/03/2015, 14:44 

pdfПриложение техническо предложение1.67 MB11/03/2015, 14:50

pdfПриложение ценова оферта2.43 MB11/03/2015, 14:50

pdfАнекс588.8 KB18/09/2015, 17:25

 

ДОГОВОР Обособена позиция 6


pdfДоговор № 36912.4 MB 11/03/2015, 14:44 

pdfПриложение техническо предложение1.94 MB11/03/2015, 14:55

pdfПриложение ценова оферта2.59 MB11/03/2015, 14:55

pdfАнекс590.78 KB18/09/2015, 17:26

 

ДОГОВОР Обособена позиция 7


pdfДоговор № 37012.4 MB 11/03/2015, 14:44 

pdfПриложение техническо предложение1.96 MB11/03/2015, 15:00

pdfПриложение ценова оферта2.62 MB11/03/2015, 15:00

pdfАнекс590.7 KB18/09/2015, 17:26

 

ДОГОВОР Обособена позиция 8


pdfДоговор № 37112.4 MB 11/03/2015, 14:44 

pdfПриложение техническо предложение1.99 MB11/03/2015, 15:15

pdfПриложение ценова оферта2.56 MB11/03/2015, 15:15

pdfАнекс589.1 KB18/09/2015, 17:27

 

ДОГОВОР Обособена позиция 9


pdfДоговор № 37212.3 MB 11/03/2015, 14:44 

pdfПриложение техническо предложение1.97 MB11/03/2015, 15:18

pdfПриложение ценова оферта2.51 MB11/03/2015, 15:18

pdfАнекс587.89 KB18/09/2015, 17:28

 

ДОГОВОР Обособена позиция 10


pdfДоговор № 37312.3 MB 11/03/2015, 14:44 

pdfПриложение техническо предложение1.69 MB11/03/2015, 15:21

pdfПриложение ценова оферта2.47 MB11/03/2015, 15:21

pdfАнекс589.21 KB18/09/2015, 17:30