Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


Banner



Вие се намирате в: Начало Профил на купувача Извършване на строително монтажни работи в детска ясла № 6 „Щастие", находяща се в УПИ III, кв. 226, гр. Стара Загора

Извършване на строително монтажни работи в детска ясла № 6 „Щастие", находяща се в УПИ III, кв. 226, гр. Стара Загора

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Извършване на строително монтажни работи в детска ясла № 6 „Щастие", находяща се в УПИ III, кв. 226, гр. Стара Загора"

pdfДокументация за участие1.46 MB26/06/2015, 10:58

zipОбразци на документи1.26 MB26/06/2015, 10:58

zipТехнически проект718 MB  

pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти243.22 KB05/08/2015, 17:01

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 24/07/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 24/07/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 27/07/2015
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ


pdfПротокол № 1256.9 KB13/08/2015, 15:44

pdfПротокол № 2237.52 KB13/08/2015, 15:44

pdfПротокол № 3255.96 KB13/08/2015, 15:44

 

РЕШЕНИЕ


pdfРешение № 10-00-1787353.26 KB13/08/2015, 15:44

 

Информация за датата и основанието на освободени и върнати гаранции за участие в обществена поръчка


pdfИнформация за върнати гаранции133 KB07/09/2015, 16:04

 

ДОГОВОР


pdfДоговор № 2398509.47 KB19/10/2015, 15:29

pdfПриложение № 1309.95 KB19/10/2015, 15:29

pdfПриложение № 26.52 MB19/10/2015, 15:29

pdfПриложение № 36.51 MB19/10/2015, 15:29