Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Профил на купувача Конкурс „Изготвяне на цялостна обемно-пространствена концепция за изграждане на паметник на Св. Климент Охридски в гр. Стара Загора"

Конкурс „Изготвяне на цялостна обемно-пространствена концепция за изграждане на паметник на Св. Климент Охридски в гр. Стара Загора"

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

ПОКАНА от 17.12.2015 г.
Уважаеми госпожи и господа,
Община Стара Загора, Ви уведомява, че във връзка с проведен открит конкурс по реда на ЗОП с предмет: „Изготвяне на цялостна обемно-пространствена концепция за изграждане на паметник на Св. Климент Охридски в гр. Стара Загора по случай 1100 години от неговата смърт /27.07.2016 г./" на осн. чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране и одобрените от Кмета на Община Стара Загора конкурсни правила е организирана изложба на конкурсните проекти, която ще се състои в периода от 21.12.2015 г. и 22.12.2015 г., като изложбата ще завърши с обсъждане, в което задължително участват председателят на журито или неговият заместник, членове на журито и представители на възложителя.
Изложбата на конкурсните проекти ще се проведе във фоайето в сградата на Община Стара Загора.
Датите и часове на достъп до конкурсните проекти в открит конкурс по реда на ЗОП с предмет: „Изготвяне на цялостна обемно-пространствена концепция за изграждане на паметник на Св. Климент Охридски в гр. Стара Загора по случай 1100 години от неговата смърт /27.07.2016 г./" са както следва:
21.12.2015 г. - от 08:30 до 17:30 часа
22.12.2015 г. - от 08:30 до 13:00 часа.
В последния ден на изложбата, а именно: 22.12.2015 г., от 13:30 часа в зала 2, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора ще бъде проведено обществено обсъждане.

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ
„Изготвяне на цялостна обемно-пространствена концепция за изграждане на паметник на Св. Климент Охридски в гр. Стара Загора по случай 1100 години от неговата смърт
/27.07.2016 г./"
 
 
 
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА
Дата: 21/08/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ИЛИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Дата: 21/08/2015
Час: 15:00

 

РЕШЕНИЕ


pdfРешение № 10-00-26701.32 MB14/12/2015, 16:49

pdfОценки на жури192.91 KB16/12/2015, 12:13


РЕШЕНИЕ след решение на КЗК 

pdfРешение № 1530 от 25.07.2016 г.270.42 KB25/07/2016, 15:57

pdfОценки на жури96.5 KB25/07/2016, 15:57