Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Профил на купувача Организация и провеждане на обучения по проект „Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация"

Организация и провеждане на обучения по проект „Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация"

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Организация и провеждане на обучения по проект „Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация"" 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 19/12/2014
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 19/12/2014
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/12/2014
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Отварянето на Ценовите оферти на допуснатите до оценяване участници в горепосочената обществена поръчка ще се състои на 27.02.2015 г. от 11:00 часа в зала № 2, етаж II в сградата на Община Стара Загора.

pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти 138.3 KB

 

ПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


 
ДОГОВОР
Приложение - Техническа спецификация /pdfДокументация за участие - стр.6 - стр.12/