Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Title Filter 

21 Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските заведения Wednesday, 11 November 2015
22 Неотложно почистване на речното корито на р. Козаревска, с. Козаревец, Община Стара Загора Friday, 30 October 2015
23 Строително-монтажни работи на тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора Friday, 16 October 2015
24 Упражняване на авторски надзор по част „Електрическа", част „Конструктивна" и част „Пожарна безопасност" при изпълнението на СМР на обект: Извършване на СМР по Проект: Реконструкция на кръстовище на ул. "Кап П. Войвода" и бул. "Цар С. Велики" Tuesday, 13 October 2015
25 Упражняване на авторски надзор при изграждане на инженерни съоръжения при корекция на съществуващ канал и на конструкция за кабели при изпълнение на СМР на обект: Извършване на СМР по Проект: Реконструкция на кръстовище- ул. К.П. Войвода и бул. Ц.С.Велики Tuesday, 13 October 2015
26 Упражняване на авторски надзор при изграждане на канализационна мрежа и корекция на дере по време на изпълнението на СМР на обект: "Извършване на СМР по Проект: Реконструкция на кръстовище на ул. Кап. П. Войвода и бул. "Цар. С. Велики" Tuesday, 13 October 2015
27 Упражняване на авторски надзор по част "Пътна" и част „Организация на движението" по време на изпълнението на СМР на обект: „Извършване на строително - монтажни работи по Проект: „Реконструкция на кръстовище на ул."Кап. П. Войвода" и бул."Цар С. Велики" Tuesday, 13 October 2015
28 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР в рамките на проект ЗДГС на обект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублково пространство м/у улици "Ген.Гурко", "Хр.Ботев", Л.Каравелов", "П.Славейков Wednesday, 07 October 2015
29 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" на обект Междублоково пространство зад комплекс „Орбита" Wednesday, 07 October 2015
30 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи в рамките на проект „ЗДГС за жителите на Стара Загора" на обект „Извършване на строително ремонтни работи на обект: Благоустрояване и подобряване на физическата среда Wednesday, 07 October 2015
31 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" на обекти - междублокови пространства Wednesday, 07 October 2015
32 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР на обект: „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара"-3, гр. Стара Загора Tuesday, 06 October 2015
33 Ревизия организацията на движение по улица "Генерал Гурко" - включваща въвеждане на светлинно регулиране на кръстовището с улицa "Св. Отец Паисий" Friday, 02 October 2015
34 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Междублоково пространство кв. „Казански" Friday, 18 September 2015
35 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублоково пространство м/у улици "Генерал Гурко", "Христо Ботев", Любен Каравелов", "П. Славейков" Friday, 18 September 2015
36 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект Междублоково пространство зад комплекс „Орбита" Friday, 18 September 2015
37 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Междублоково пространство кв."Три чучура-юг" Friday, 18 September 2015
38 Извършване на строително ремонтни работи на обект: Междублоково пространство в квартал „Зора", ул. „Волна песен" № 1 и улица „Единство" № 25 Friday, 18 September 2015
39 Извършване на строително ремонтни работи в ЦДГ 66 „Детски рай", гр. Ст. Загора Friday, 04 September 2015
40 Авариен ремонт на къща-музей „Гео Милев", град Стара Загора Thursday, 27 August 2015
41 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на кв."К. Ганчев - Запад" по ул."Копринка", ул. "Тракийка", ул. "Славей" и ул. "Цанко Церковски", гр.Стара Загора Thursday, 27 August 2015
42 Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Стара Загора Thursday, 27 August 2015
43 Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за нуждите на Община Стара Загора Thursday, 27 August 2015
44 Упражняване на авторски надзор по проект „Реконструкция на горски път в гори с висока степен на риска от пожари, попадащи в имот № 000342, землище на с. Люляк" Monday, 24 August 2015
45 Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусните линии от утвърдените Областна и Републиканска транспортни схеми, квота на Община Стара Загора Thursday, 20 August 2015
46 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по шест обособени позиции Wednesday, 12 August 2015
47 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР на обекти Monday, 10 August 2015
48 Строителни и монтажни работи в рамките на проект "Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по шест обособени позиции Monday, 10 August 2015
49 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на кв."К. Ганчев - Запад" по ул."Копринка", ул. "Тракийка", ул. "Славей" и ул. "Цанко Церковски", гр. Ст. Загора Friday, 07 August 2015
50 Подобряване проводимостта на отводнителните системи в с. Маджерито, с. Михайлово, с. Петрово и с. Горно Ботево, община Стара Загора Thursday, 06 August 2015

Page 1 of 5