Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Title Filter 

41 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на кв."К. Ганчев - Запад" по ул."Копринка", ул. "Тракийка", ул. "Славей" и ул. "Цанко Церковски", гр.Стара Загора Thursday, 27 August 2015
42 Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Стара Загора Thursday, 27 August 2015
43 Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за нуждите на Община Стара Загора Thursday, 27 August 2015
44 Упражняване на авторски надзор по проект „Реконструкция на горски път в гори с висока степен на риска от пожари, попадащи в имот № 000342, землище на с. Люляк" Monday, 24 August 2015
45 Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусните линии от утвърдените Областна и Републиканска транспортни схеми, квота на Община Стара Загора Thursday, 20 August 2015
46 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по шест обособени позиции Wednesday, 12 August 2015
47 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР на обекти Monday, 10 August 2015
48 Строителни и монтажни работи в рамките на проект "Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по шест обособени позиции Monday, 10 August 2015
49 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на кв."К. Ганчев - Запад" по ул."Копринка", ул. "Тракийка", ул. "Славей" и ул. "Цанко Церковски", гр. Ст. Загора Friday, 07 August 2015
50 Подобряване проводимостта на отводнителните системи в с. Маджерито, с. Михайлово, с. Петрово и с. Горно Ботево, община Стара Загора Thursday, 06 August 2015
51 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" Tuesday, 04 August 2015
52 Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на гр.Стара Загора" Friday, 31 July 2015
53 Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел за обекти Wednesday, 29 July 2015
54 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара”- 3, гр. Стара Загора Tuesday, 28 July 2015
55 Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора за сключване на застраховка "Гражданска отговорност" на 80 броя МПС и ремаркета, собственост на Община Стара Загора Thursday, 23 July 2015
56 Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за детска ясла № 2, гр. Стара Загора Friday, 17 July 2015
57 Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти клас и част от Републиканската пътна мрежа III-ти клас в община Стара Загора /2015-2018 г./ Thursday, 16 July 2015
58 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР на обекти - покрит плувен басейн и ПМГ „Гео Милев" Tuesday, 07 July 2015
59 Авариен ремонт на къща-музей „Гео Милев", гр. Стара Загора Friday, 03 July 2015
60 Строително–ремонтни работи в СОУ „Васил Левски", гр. Стара Загора Friday, 03 July 2015
61 Конкурс „Изготвяне на цялостна обемно-пространствена концепция за изграждане на паметник на Св. Климент Охридски в гр. Стара Загора" Tuesday, 30 June 2015
62 Извършване на строително монтажни работи в детска ясла № 6 „Щастие", находяща се в УПИ III, кв. 226, гр. Стара Загора Friday, 26 June 2015
63 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по Обособени позиции 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 и част от Обособена Позиция 5 Thursday, 18 June 2015
64 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по Обособена позиция 4 и част от Обособена позиция 5, ІІ етап. Thursday, 18 June 2015
65 Извършване на строително ремонтни работи в ЦДГ 66 „Детски рай", гр. Стара Загора Thursday, 18 June 2015
66 Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара"-3, гр. Стара Загора Monday, 15 June 2015
67 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по обособени позиции Tuesday, 09 June 2015
68 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"" Tuesday, 02 June 2015
69 Ремонт на санитарни възли, покрив на тяло А и физкултурен салон, СОУ „Иван Вазов", гр.Стара Загора Tuesday, 02 June 2015
70 Разработване на пакет документи и формуляр за кандидатстване за финансиране Monday, 18 May 2015

Page 2 of 5