Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Профил на купувача Разработване и отпечатване на информационен бюлетин и изработване и доставка на рекламни материали във връзка с изпълнение на дейността по информация и публичност, брандиране на офиса на Областен информационен център Стара Загора

Разработване и отпечатване на информационен бюлетин и изработване и доставка на рекламни материали във връзка с изпълнение на дейността по информация и публичност, брандиране на офиса на Областен информационен център Стара Загора

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Разработване и отпечатване на информационен бюлетин и изработване и доставка на рекламни материали във връзка с изпълнение на дейността по информация и публичност, брандиране на офиса на Областен информационен център Стара Загора и изработване и монтаж на табела, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00010-C0001, по проект „Изграждане на областен информационен център Стара Загора"" 
 

zipОбразци на документи2.59 MB

docЗаявление за закупуване на документация -28.5 KB  

pdfРазяснения по процедурата от 10.11.2014 г.323.31 KB

pdfРешение за промяна от 13.11.20143.49 MB

pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти от 15.12.2014 г.163.47 KB 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 27/11/2014
Час: 17:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 27/11/2014
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 28/11/2014
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА С ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


pdfПротокол № 1 от 04.12.2014 г.195.3 KB

pdfПротокол № 2148.28 KB

pdfПротокол № 3160.3 KB

pdfПротокол № 4188.41 KB

pdfРешение № 10-00-26 от 09.01.2015 г.252.18 KB

 

Информация за датата и основанието на освободени и върнати гаранции за участие в обществена поръчка


pdfИнформация за освобождаване на гаранции90.08 KB

pdfИнформация за освобождаване на гаранции 25.02.2015 г. 89.98 KB

 

ДОГОВОР


pdfДоговор № 242 от 16.02.2015 г.387.07 KB

pdfИнформация за плащане по договор131.15 KB09/09/2015, 10:06