Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Профил на купувача Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Ст. Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Ст. Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" 
 
 
 

docxОбразци на документи454.27 KB03/12/2014, 16:30

zipТехническа документация180 MB03/12/2014, 16:30 

pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти от 20.01.2015 г.167.63 KB 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 05/01/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 05/01/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 06/01/2015
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


pdfПротокол № 1 от 09.01.2015 г.253.32 KB 

pdfПротокол № 2 от 19.01.2015 г.144.41 KB

pdfПротокол № 3 от 24.01.2015 г.170.96 KB

pdfПротокол от 02.02.2015 г.288.63 KB

pdfРешение № 10-00-155 от 03.02.2015 г.503.53 KB

 

Информация за датата и основанието на освободени и върнати гаранции за участие в обществена поръчка


pdfИнформация за върнати гаранции 97.54 KB

pdfИнформация за освобождаване на гаранции134.32 KB19/03/2015, 15:24

 

ДОГОВОР Обособена позиция № 1


pdfДоговор № 3742.46 MB11/03/2015, 16:20

pdfПриложение техническо предложение7.62 MB11/03/2015, 16:20

pdfПриложение ценово предложение1.36 MB11/03/2015, 16:20

pdfПриложение списък на експертите2.01 MB11/03/2015, 16:20

pdfПриложение застраховка професионална отговорност462.31 KB11/03/2015, 16:20

pdfПриложение удостоверение1000.01 KB11/03/2015, 16:20

pdfАнекс № 2281563.16 KB18/09/2015, 16:20

 

 

ДОГОВОР Обособена позиция № 2 


pdfДоговор № 3752.21 MB11/03/2015, 16:31

pdfПриложение техническо предложение7.43 MB11/03/2015, 16:31

pdfПриложение ценово предложение1.24 MB11/03/2015, 16:31

pdfПриложение списък на експертите2.01 MB11/03/2015, 16:31

pdfПриложение застраховка професионална отговорност462.31 KB11/03/2015, 16:31

pdfПриложение удостоверение1003.79 KB11/03/2015, 16:31

pdfАнекс № 2282557.87 KB18/09/2015, 16:31

 

ДОГОВОР Обособена позиция № 3


pdfДоговор № 38115.00 MB11/03/2015, 16:38

pdfПриложение техническо предложение2.88 MB11/03/2015, 16:38

pdfПриложение ценово предложение584.02 KB11/03/2015, 16:38

pdfПриложение списък на експертите753.7 KB11/03/2015, 16:38

pdfПриложение застраховка професионална отговорност886.71 KB11/03/2015, 16:38

pdfПриложение удостоверение920.73 KB11/03/2015, 16:38

pdfАнекс № 2287566.37 KB18/09/2015, 16:38

 

ДОГОВОР Обособена позиция № 4


pdfДоговор № 37611/03/2015, 16:48

pdfПриложение техническо предложение7.38 MB11/03/2015, 16:48

pdfПриложение ценово предложение1.21 MB11/03/2015, 16:48

pdfПриложение списък на експертите2.01 MB11/03/2015, 16:48

pdfПриложение застраховка професионална отговорност462.31 KB11/03/2015, 16:48

pdfПриложение удостоверение1000.01 KB11/03/2015, 16:48

pdfАнекс № 2283561.96 KB18/09/2015, 16:48

 

ДОГОВОР Обособена позиция № 5


pdfДоговор № 38215.00 MB11/03/2015, 16:56

pdfПриложение техническо предложение2.85 MB11/03/2015, 16:54

pdfПриложение ценово предложение606.75 KB11/03/2015, 16:54

pdfПриложение списък на експертите753.7 KB11/03/2015, 16:54

pdfПриложение застраховка професионална отговорност886.71 KB11/03/2015, 16:54

pdfПриложение удостоверение920.73 KB11/03/2015, 16:54

pdfАнекс № 2288561.44 KB18/09/2015, 16:54

 

ДОГОВОР Обособена позиция № 6


pdfДоговор № 38315.20 MB11/03/2015, 17:00

pdfПриложение техническо предложение3.19 MB11/03/2015, 17:04

pdfПриложение ценово предложение607.42 KB11/03/2015, 17:04

pdfПриложение списък на експертите753.7 KB11/03/2015, 17:04

pdfПриложение застраховка професионална отговорност886.71 KB11/03/2015, 17:04

pdfПриложение удостоверение920.73 KB11/03/2015, 17:04

pdfАнекс № 2289561.8 KB18/09/2015, 17:04

 

ДОГОВОР Обособена позиция № 7


pdfДоговор № 38415.1 MB11/03/2015, 17:09

pdfПриложение техническо предложение3.18 MB11/03/2015, 17:09

pdfПриложение ценово предложение615.08 KB11/03/2015, 17:09

pdfПриложение списък на експертите753.7 KB11/03/2015, 17:09

pdfПриложение застраховка професионална отговорност886.71 KB11/03/2015, 17:09

pdfАнекс № 2290560.28 KB18/09/2015, 17:09

 

ДОГОВОР Обособена позиция № 8


pdfДоговор № 3771.85 MB11/03/2015, 17:15

pdfПриложение техническо предложение7.6 MB11/03/2015, 17:15

pdfПриложение ценово предложение1.23 MB11/03/2015, 17:15

pdfПриложение списък на експертите2.01 MB11/03/2015, 17:15

pdfПриложение застраховка професионална отговорност462.31 KB11/03/2015, 17:15

pdfПриложение удостоверение1000.01 KB11/03/2015, 17:15

pdfАнекс № 2284560.14 KB18/09/2015, 17:15

 

ДОГОВОР Обособена позиция № 9


pdfДоговор № 3782.19 MB11/03/2015, 17:21

pdfПриложение техническо предложение7.5 MB11/03/2015, 17:21

pdfПриложение ценово предложение1.31 MB11/03/2015, 17:21

pdfПриложение списък на експертите2.01 MB11/03/2015, 17:21

pdfПриложение застраховка професионална отговорност462.31 KB11/03/2015, 17:21

pdfПриложение удостоверение1000.01 KB11/03/2015, 17:21

pdfАнекс № 2285562.04 KB18/09/2015, 17:21

 

ДОГОВОР Обособена позиция № 10


pdfДоговор № 3804.16 MB11/03/2015, 17:26

pdfПриложение техническо предложение7.52 MB11/03/2015, 17:26

pdfПриложение ценово предложение1.17 MB11/03/2015, 17:26

pdfПриложение списък на експертите2.01 MB11/03/2015, 17:26

pdfПриложение застраховка професионална отговорност462.31 KB11/03/2015, 17:26

pdfПриложение удостоверение1000.01 KB11/03/2015, 17:26

pdfАнекс № 2286561.24 KB18/09/2015, 17:26