Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Профил на купувача Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по четири обособени позиции

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по четири обособени позиции

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по четири обособени позиции"

Обособена позиция 1: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Ген. Гурко", бл. №100, вх. „0", „А", „Б", „В", „Г", „Д „
Обособена позиция 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович" № 32, вх. „0", „А", „Б", „В"
Обособена позиция 3: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг", бл. №104, вх."0", „А", „Б", „В"
Обособена позиция 4: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Жилищна сграда с административен адрес: с.Богомилово, Община Стара Загора, ул. „Берое", бл. №8, вх. „А", „Б", „В", „Г"


 
 
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 07/03/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/03/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/03/2016
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ


pdfПротокол № 1243.89 KB20/04/2016, 13:53

pdfПротокол № 2221.27 KB20/04/2016, 13:53

pdfПротокол № 3131.5 KB20/04/2016, 13:53

pdfПротокол № 4164.02 KB20/04/2016, 13:53

 

РЕШЕНИЕ


pdfРешение № 10-00-712364.06 KB20/04/2016, 13:53

 

 

ДОГОВОР

 

Обособена позиция 1

pdfДоговор № 1140649.51 KB14/06/2016, 15:04

pdfПриложение № 14.38 MB14/06/2016, 15:04

pdfПриложение № 259.11 KB14/06/2016, 15:04

 

Обособена позиция 2

pdfДоговор № 1158699.6 KB14/06/2016, 15:04

pdfПриложение № 11.59 MB14/06/2016, 15:04

pdfПриложение № 258.1 KB14/06/2016, 15:04

 

Обособена позиция 3

pdfДоговор № 1154664.9 KB14/06/2016, 15:04

pdfПриложение № 13.13 MB14/06/2016, 15:04

pdfПриложение № 295.17 KB14/06/2016, 15:04

 

Обособена позиция 4

pdfДоговор № 1225656.74 KB14/06/2016, 15:04

pdfПриложение № 11.07 MB14/06/2016, 15:04

pdfПриложение № 266.34 KB14/06/2016, 15:04