Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Профил на купувача Публични покани

Публични покани

Title Filter 

1 Доставка на храна за животни в обособени позиции Monday, 22 February 2016
2 Абонаментно сервизно техническо обслужване на паркова техника, включващо доставка и подмяна на резервни части, консумативи за експлоатация, профилактика и почистване Tuesday, 12 January 2016
3 Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за битови отпадъци за 2016 г. Friday, 08 January 2016
4 Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора, с цел видео наблюдение, осигуряване на VLAN свързаност, свързаност извън рамките на Ст. Загора, осигуряване на свързаност "dark fiber" Monday, 14 December 2015
5 Доставка на МПС (моторни превозни средства) за нуждите на Община Стара Загора по две обособени позиции Friday, 04 December 2015
6 Извършване на геодезическо заснемане за издаване на удостоверение от службата по ГКК по чл. 52 от ЗКИР на обекти във връзка с изпълнението на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" - III етап Thursday, 05 November 2015
7 Демонтаж на стар котeл, доставка и монтаж на нов котeл за нуждите на ЦДГ 20 „Мир Monday, 26 October 2015
8 Доставка на компютърно оборудване за детски ясли и социални домове Monday, 26 October 2015
9 Предоставяне за временно ползване на мобилни тоалетни и тяхното обслужване за нуждите на Община Стара Загора Friday, 02 October 2015
10 Извършване на геодезическо заснемане за издаване на удостоверение от службата по ГКК по чл. 52 от ЗКИР на обекти във връзка с изпълнението на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" Monday, 24 August 2015
11 Доставка и монтаж на обзавеждане за детска градина № 13 „Пролет", гр. Стара Загора Thursday, 20 August 2015
12 Доставка и монтаж на обзавеждане за детска градина № 4 „Бреза“, гр. Стара Загора Wednesday, 19 August 2015
13 Доставка на компютърно оборудване за общностен център за социална подкрепа в град Стара Загора Monday, 17 August 2015
14 Доставка и монтаж на 20 (двадесет) заслона с пейки за спирките на градски транспорт гр. Стара Загора Wednesday, 12 August 2015
15 Доставка и монтаж на обзавеждане за ОДЗ № 34 „Райна Княгиня", гр. Стара Загора Monday, 10 August 2015
16 Доставка и монтаж на заслони с пейки за спирките на градски транспорт гр. Стара Загора Tuesday, 28 July 2015
17 Изготвяне на технически проект за гробищен парк в ПИ 102001 и ПИ 102002 в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора Friday, 17 July 2015
18 Доставка и монтаж на 81 бр. самонивелиращи се капаци за ревизионни шахти, 30 бр. дъждоприемни шахти и 24 бр. решетки за дъждоприемни отоци в гр. Стара Загора Thursday, 16 July 2015
19 Изготвяне на Инвестиционна програма за реализация на Интегриран план за градско възстановяване и развитие Friday, 10 July 2015
20 Предоставяне на комплексна услуга за печат, размножаване и сканиране на документи в Община Стара Загора Monday, 15 June 2015
21 Доставка на сървър, защитна стена и два броя маршрутизатори Monday, 15 June 2015
22 Доставка на полиетиленови чували за нуждите на Община Ст. Загора Wednesday, 03 June 2015
23 Абонаментно сервизно техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи за автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране Monday, 23 March 2015
24 Доставка на полиетиленови чували за нуждите на Община Стара Загора Monday, 23 March 2015
25 Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Tuesday, 10 March 2015
26 Доставка на антипаркинг колчета Thursday, 05 February 2015
27 Доставка на охладено трупно свинско месо (белени половини или четвъртини) за изхранване на хищни животни в Зоопарк – Стара Загора Monday, 12 January 2015
28 Доставка и засаждане на цветя и цветен разсад за нуждите на Община Стара Загора по обособени позиции Monday, 12 January 2015
29 Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за битови отпадъци за 2015 г. Friday, 09 January 2015
30 Приготвяне и доставка на храна и закуски за учениците на Девето ОУ „Веселин Ханчев" гр. Стара Загора Tuesday, 16 December 2014

Page 1 of 2