Доставка на охладено трупно свинско месо (белени половини или четвъртини) за изхранване на хищни животни в Зоопарк – Стара Загора

print

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Доставка на охладено трупно свинско месо (белени половини или четвъртини) за изхранване на хищни животни в Зоопарк – Стара Загора" 
pdfПокана126.33 KB   
zipОбразци на документи528.94 KB 
pdfПроект на договор279.88 KB     

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 22/01/2015
Час: 15:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 21/01/2015

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА С ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
pdfПротокол176.26 KB

 

ДОГОВОР
pdfДоговор № 183 от 09.02.2015 г.146.65 KB