Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Профил на купувача Публични покани Изготвяне на Инвестиционна програма за реализация на Интегриран план за градско възстановяване и развитие

Изготвяне на Инвестиционна програма за реализация на Интегриран план за градско възстановяване и развитие

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Изготвяне на Инвестиционна програма за реализация на ИПГВР и кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по новата оперативна програма, BG16RFOP001-1.001 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020"

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 22/07/2015
Час: 15:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 21/07/2015

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


pdfПротокол № 1180.68 KB28/07/2015, 15:31

pdfПротокол № 2153.71 KB31/08/2015, 17:03

pdfПротокол № 3214.86 KB31/08/2015, 17:03

 

ДОГОВОР


pdfДоговор № 2199342.27 KB11/09/2015, 17:21