Декларации по ЗПУКИ

print

 

Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Ръководство

pdfКмет, заместник-кметове на община4.75 MB 

pdfКметове на кметства18.5 MB

pdfКметски наместници6.01 MB


Администрация


Обща администрация
  

 

1. pdfСекретар на община1.8 MB

2. pdfДирекция "Гражданско състояние"4.54 MB 

3. pdfДирекция "Финанси, бюджет и счетоводни дейности"155.36 KB  

А. pdfОтдел "Местни данъци и такси"5.42 MB   
 
pdfСектор "Проверки и ревизии"1.65 MB  

Б. pdfОтдел "Счетоводство"6.13 MB      

В. pdfОтдел "Бюджет и икономически анализи"1.33 MB 
 
4. pdfДирекция "Административно - правно обслужване"1.62 MB

5. pdfОтдел "Правно - нормативно обслужване"1.57 MB

6. pdfОтдел "Човешки ресурси"3.78 MB   

7. pdfОтдел "Информационни технологии"2.65 MB

8. pdfОтдел "Административно обслужване на гражданите"4.66 MB

9. pdfОтдел "Административно стопански дейности"3.09 MB   
   
10. pdfОтдел "Административно осигуряване на Общински съвет"2.34 MB
     
11. pdfОтдел "Административни бюра"4.26 MB    

pdfКметства3.89 MB     

Специализирана администрация

1. pdfДирекция "Архитектура и градоустройство"165.98 KB
   
А. pdfОтдел "Архитектура и градоустройство"2.04 MB   
 
Б. pdfОтдел "Контрол по ЗУТ"1.24 MB

2. pdfДирекция "Строителство и инвестиции"368.92 KB 
   
А. pdfОтдел "Инвестиции и управление на проекти"3.42 MB    
   
Б. pdfОтдел "Кадастър и регулация"6.14 MB   
 
3. pdfДирекция "Общинска собственост"640.29 KB
  
А. pdfОтдел "Регистрация на общинска собственост"2.61 MB    
 
Б. pdfОтдел "Разпореждане с общинска собственост"1.08 MB  
  
4. pdfДирекция "Стопанска политика"1.53 MB

А. pdfОтдел "Транспорт, контрол, категоризация и защита на потребителите"1.68 MB    
  
Б. pdfОтдел "Екология и земеделие"4.62 MB   
 
5. pdfДирекция "Устойчиво развитие и евроинтеграция"4.49 MB 

6. pdfОтдел "Обществени поръчки"2.03 MB   
 
7. pdfОтдел "Опазване на обществения ред и управление при кризи"3.21 MB    

8. pdfОтдел "Здравеопазване и социални дейности"2.50 MB

9. pdfОтдел "Образование, младежки дейности и спорт"2.14 MB     
 
10. pdfОтдел "Култура и туризъм"4.56 MB     

Звено "Вътрешен одит" 
pdfЗвено "Вътрешен одит"2.16 MB 

Финансови контрольори 
pdfФинансови контрольори312.71 KB    

Звена
pdfЗвена2.11 MB 

pdfЗвено Инспекторат1.38 MB        

Общински дружества
pdfОбщински дружества3.73 MB