Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Административни бюра Образци на документи

Образци на документи

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
На основание Постановление № 114 от 8 май 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерски съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (ДВ, бр. 10 от 2015 г.), са променени образците на приложенията. /в сила от 15.05.2015 г./
 
docПриложение № 158.5 KB - Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености
 
docПриложение № 263 KB - Протокол от залепване на поканата за свикване на общо събрание на етажната собственост/етажни собствености за учредяване на сдружение на собствениците
 
docПриложение № 393 KB - Протокол за проведено общо събрание на етажната собственост/етажните собствености
 
docПриложение № 4107 KB - Споразумение за създаване на сдружение на собствениците
 
pdfЗаявление272.64 KB - Заявление за регистрация по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС на сдружение на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 
docПриложение № 562 KB - Заявление за интерес и финансова помощ
 
docПриложение № 663.5 KB - Справка за собствениците на самостоятелни обекти
 
docПриложение № 762.5 KB - Покана за общо събрание на сдружението на собствениците
 
docПриложение № 862 KB - Протокол от залепване на поканата за свикване на общо събрание на сдружението на собствениците
 
docПриложение № 968.5 KB - Протокол за проведено общо събрание на сдружението на собствениците
 
docxПриложение № 1062.78 KB - Договор между общината и сдружението на собствениците
 
docxПриложение № 1143.04 KB - Договор за целево финансиране между общината, ББР и областния управител
 
docxПриложение № 1220.16 KB - Декларация от собственик – нечленуващ в сдружението на собствениците
 
docПриложение № 1334.5 KB - Контролен лист за проверка на документи за сключване на договор за целево финансиране по национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
 
docxПриложение № 1458.58 KB - Условия за изпълнение на схемата по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 
нов docxПриложение № 1520.74 KB - Покана за свикване на общо събрание на собствениците (ЕС)
 
нов docxПриложение № 1617.14 KB - Протокол от залепване на поканата за общо събрание на собствениците (ЕС)
 
нов docxПриложение № 1721.94 KB - Протокол за проведено общо събрание на собствениците (ЕС)