Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Дирекции и отдели Отдел "Административни бюра"

Отдел "Административни бюра"

Attention: open in a new window. PDFprintemail

Отдел "Административни бюра":

 • изпълнява задачи свързани с организационно-техническата подготовка на избори и допитвания до населението;
 • осъществява контрол по спазването на Наредбите на общинския съвет на територията на административните бюра;
 • организира дейността по предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица на територията на административните бюра за: удостоверение за нов административен адрес, удостоверение за идентичност на адрес, административна регистрация на домашни кучета, поставяне на временни преместваеми съоръжения, издаване на разрешения за поставяне на маси със столове за консумация пред заведения за хранене и развлечения;
 • създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост;
 • предоставяне на информация на гражданите за дейността на общинската администрация;
 • извършване на проверки, изготвяне на отговори и становища по жалби на граждани;
 • създаване на организация, ръководство и контрол по хигиенизирането и благоустрояването на територията на съответното административно бюро;
 • организиране и осъществяване на контрол върху събирането на приходите от местни такси и наеми;
 • създаване на организация и осъществяване на контрол при провеждане на избори, преброяване на населението и др.;
 • оказване съдействие на звено „Жилищен Фонд";
 • изготвя предложения и становища до ръководството на общината и участва при разработването на вътрешни документи, касаещи работата на административните бюра;
 • ръководи, координира и контролира служителите от звено „Техническо и обществено обслужване";
Телефони за контакт
 
Документи