Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Структура и телефони

Отдел Административно и информационно обслужване

Attention: open in a new window. PDFprintemail


Георги Генчев Георгиев - Началник отдел
Община Стара Загора, стая 214
Телефон (042) 614 694, 918 694
Електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Жанета Димитрова Маринова - Главен експерт 
Община Стара Загора, партер цуи
Телефон (042) 614 859, 918 859
Електронна поща   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ирина Василева Димова - Главен експерт
Община Стара Загора, стая 807
Телефон (042) 614 642, 918 642
Електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

Мирослава Ангелова Георгиева - Главен експерт
Община Стара Загора, стая 807
Телефон (042) 614 642, 918 642
Електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Красимира Пейкова Кънчева - Главен експерт
Община Стара Загора, стая 807
Телефон (042) 614 642, 918 642
Електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Константин Пенков Костов - Старши експерт
Община Стара Загора, стая 807
Телефон (042) 614 642, 918 642
Електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Димка Петкова Делчева - Старши специалист
Община Стара Загора, партер цуи
Телефон (042) 614 610, 918 610
Електронна поща   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Християна Драгомирова Христова - Старши специалист 
Община Стара Загора, партер цуи
Телефон (042) 614 896, 918 896
Електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Росица Панайотова Ненова - Старши специалист 
Община Стара Загора, партер цуи
Телефон (042) 614 858, 918 858
Електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Анна Малчева Димитрова - Старши специалист 
Община Стара Загора, партер цуи
Телефон (042) 614 857, 918 857
Електронна поща   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

Лиляна Тончева Генова - Старши специалист 
Община Стара Загора, партер цуи
Телефон (042) 614 889, 918 889
Електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Евгения Бончева Димитрова - Старши специалист 
Община Стара Загора, партер цуи
Телефон (042) 614 856, 918 856
Електронна поща   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Радостина Донева Кирилова - Старши специалист
Община Стара Загора, партер цуи
Телефон (042) 614 851, 918 851
Електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

Диана Иванова Иванова - Старши специалист
Община Стара Загора, стая 310
Телефон (042) 614 881, 918 881
Електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Дияна Христова Неделчева- Старши специалист
Община Стара Загора, партер цуи
Телефон (042) 614 851, 918 851