Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Структура и телефони

Отдел Инвестиции и управление на проекти

Attention: open in a new window. PDFprintemail


Милена Стойчева Димитрова - Началник отдел
Община Стара Загора, стая 512
Телефон (042) 614 842, 918 842
Електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Лариса Василевна Иванова - Главен експерт 
Община Стара Загора, стая 502
Телефон (042) 614 832, 918 832
Електронна поща   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Светлана Кирчева Димитрова - Младши експерт 
Община Стара Загора, стая 502
Телефон (042) 614 832, 918 832

Станимир Пейчев Гутев - Главен инспектор
Община Стара Загора, стая 505
Телефон (042) 614 835, 918 835
Електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Николай Василев Стоевски - Главен инспектор
Община Стара Загора, стая 505
Телефон (042) 614 835, 918 835
Електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Димитър Костадинов Ролев - Главен специалист 
Община Стара Загора, стая 505
Телефон (042) 614 835, 918 835
Електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Бистра Кръстева Ангелова - Главен инспектор
Община Стара Загора, стая 519
Телефон (042) 614 849, 918 849
Електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Гергана Танева Михайлова-Стойчева - Младши специалист - инвеститор
Община Стара Загора, стая 520
Телефон (042) 614 827, 918 827
Електронна поща   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it