Отдел Счетоводство

print


Милка Момчилова Бонева - Началник отдел
Община Стара Загора, стая 409
Телефон (042) 614 639, 918 639
Електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Сектор Отчитане на разходи

Петър Тодоров Величков - Началник сектор
Община Стара Загора, стая 410
Телефон (042) 614 640, 918 640
Електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Милена Валентинова Попова - Старши счетоводител
Община Стара Загора, стая 410
Телефон (042) 614 640, 918 640
Електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

Петя Тодорова Костова - Счетоводител
Община Стара Загора, стая 410
Телефон (042) 614 640, 918 640
Електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Анна Вълчева Димитрова - Счетоводител
Община Стара Загора, стая 410
Телефон (042) 614 640, 918 640
Електронна поща   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Росица Николова Чернева - Старши счетоводител
Община Стара Загора, стая 413
Телефон (042) 614 643, 918 643
Електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
 
Дешка Цанкова Иванова - Старши счетоводител
Община Стара Загора, стая 414
Телефон (042) 614 644, 918 644
Електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Женя Пенева Чифудова - Старши счетоводител
Община Стара Загора, стая 414
Телефон (042) 614 644, 918 644
Електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Валентина Панайотова Чуканова - Счетоводител
Община Стара Загора, стая 417
Телефон (042) 614 657, 918 657
Електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Мария Желева Стоева - Специалист
Община Стара Загора, стая 417
Телефон (042) 614 657, 918 657
Електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Живка Георгиева Вълчева - Счетоводител
Община Стара Загора, стая 418
Телефон (042) 614 648, 918 648
Електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Минка Николова Иванова - Старши счетоводител
Община Стара Загора, стая 418
Телефон (042) 614 658, 918 658
Електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Силвия Генова Пиркова-Желева - Счетоводител
Община Стара Загора, стая 418
Телефон (042) 614 658, 918 658
Електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Стоян Иванов Иванов - Счетоводител
Община Стара Загора, стая 418
Телефон (042) 614 658, 918 658
Електронна поща

Танка Динева Карушкова - Счетоводител
Община Стара Загора, каса цуи
Телефон (042) 614 893, 918 893
Електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Сектор Отчитане на приходи


Зорница Светославова Стоянова - Началник сектор
Община Стара Загора, стая 413
Телефон (042) 614 643, 918 643
Електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Добринка Стоянова Кунева - Счетоводител
Община Стара Загора, стая 410
Телефон (042) 614 640, 918 640
Електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Стефан Иванов Салабашев
 - Старши специалист
Община Стара Загора, стая 418
Телефон (042) 614 648, 918 648
Електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Таня Неделчева Колева - Счетоводител
Община Стара Загора, стая 414
Телефон (042) 614 644, 918 644
Електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Кунка Николова Атанасова - Счетоводител
Община Стара Загора, стая 415
Телефон (042) 614 645, 918 645
Електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Мариана Георгиева Ножчева - Старши счетоводител
Община Стара Загора, стая 415
Телефон (042) 614 645, 918 645
Електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Радостина Атанасова Йорданова
 - Старши счетоводител
Община Стара Загора, стая 416
Телефон (042) 614 646, 918 646
Електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Цветанка Асенова Стоянова - Старши счетоводител
Община Стара Загора, стая 417
Телефон (042) 614 647, 918 647
Електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Николина Щилиянова Денева - Счетоводител
Община Стара Загора, стая 418
Телефон (042) 614 658, 918 658
Електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Тодорка Георгиева Ангелова - Специалист
Община Стара Загора, каса
Телефон (042) 614 893, 918 893