Звено Общински пазари

print

Кольо Иванов Чергеланов - Началник отдел
Стара Загора, Централен пазар
Телефон (042) 627 493

Антония Тодорова Нончева - Домакин
Стара Загора, Централен пазар
Телефон (042) 256 112

Тянка Иванова Монева - Касиер
Стара Загора, Централен пазар
Телефон (042) 256 112