Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Гражданско състояние Издаване на Многоезично извлечение от актове за гражданско състояние (раждане, граждански брак, смърт)

Издаване на Многоезично извлечение от актове за гражданско състояние (раждане, граждански брак, смърт)

Attention: open in a new window. PDFprintemail

Заявление за издаване на многоезично извлечение за раждане
 
Заявление за издаване на многоезично извлечение за сключен граждански брак
 
Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за смърт

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за самоличност - когато се подава на гише
- Документ за платена такса
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник
- При необходимост: други документи (за промяна на имена)

Срок за предоставяне на услугата: 7 дни

Такса: 8.00 лв. (издаване на извлечение – 3.00 лв. и заверка на документ по гражданско състояние за чужбина – 5.00 лв.)

 
Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 1, 2, 3 и 4 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж. 
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.
 
Подаване по електронен път
Услугата може да бъде заявена и по електронен път, но готовия документ се получава само на Работни места № 1, 2, 3 и 4 в Центъра за услуги и информация срещу документ за самоличност.
 
При подаване по електронен път задължително се прилага:
- попълнено, подписано и сканирано заявление за конкретната услуга
- копие от документ за платена такса, в който e посочен избрания срок за предоставяне на услугата /обикновена, бърза, експресна/, както и дали е необходима заверка на документа за чужбина.
- други документи, които се изискват в описанието на услугата.
 
Банкова сметка от 01 април 2015 г.
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка – BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 07