Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Гражданско състояние Издаване на Препис-извлечение от акт за смърт за първи път

Издаване на Препис-извлечение от акт за смърт за първи път

Attention: open in a new window. PDFprintemail


Информация за услугата
Актът за смърт се съставя въз основа на съобщение за смърт не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта.
Длъжностното лице по гражданското състояние пристъпва към съставянето на акт за смърт, след като получи съобщение за смърт, издадено от компетентно медицинско лице.
Препис-извлечение от акта за смърт представлява разрешение за погребение и се издава безплатно.

Необходими документи:
- Документ за самоличност на обявителя
- Документ за самоличност на починалото лице 

Срок за предоставяне на услугата:  до 48 часа след настъпването на смъртта

Такса: няма