Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Гражданско състояние Издаване на Удостоверение за раждане - оригинал

Издаване на Удостоверение за раждане - оригинал

Attention: open in a new window. PDFprintemail


Информация за услугата

Актът за раждане се съставя въз основа на писмено съобщение в срок 7 дни, като денят на раждането не се брои. Длъжностното лице по гражданското състояние съставя акта за раждане, след като се удостовери писмено станалото събитие. Веднага след съставянето на акта за раждане на родителите се издава оригинално удостоверение за раждане.

Необходими документи:
- Документ за самоличност на родителите

Срок за предоставяне на услугата: 7 дни, като денят на раждането не се брои.

Такса: няма 

Получаване на гише
Удостоверението за раждане се получава на Работни места № 1, 2, 3 и 4 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж. 
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.