Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Гражданско състояние Издаване на Удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Издаване на Удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Attention: open in a new window. PDFprintemail

pdfОписание на услугата44.12 KB

Заявление за разрешаване сключването на граждански брак извън определеното от кмета на общината място
pdfЗаявление591.16 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документи за самоличност на встъпващите в брак
- Документ за самоличност на свидетелите
- Декларация по образец, че не съществуват пречките за сключване на брак по чл. 7 СК
- Медицински свидетелства, че лицата не страдат от болестите, посочени в посочени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от Семейния кодекс (СК)
* Обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим, ако встъпващите в брак са избрали режим на имуществените си отношения
* Удостоверение от нотариуса относно датата на брачния договор и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие - ако е сключен брачен договор (чл. 9 СК).
* За сключване на брак с чужденец, освен горепосочените документи се представят удостоверителни документи от чуждия гражданин, че няма пречки за сключване на гражданския брак

Срок за подаване: 7 дни преди избраната дата за сключване на граждански брак

Такса: няма

Подаване
Услугата може да бъде заявена в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - eтаж 3, стая 310.
Работно време: 08:30-17:30 ч.