Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Гражданско състояние Уведомление за избор или промяна на режим на имуществени отношения

Уведомление за избор или промяна на режим на имуществени отношения

Attention: open in a new window. PDFprintemail

Информация за услугата
Длъжностното лице по гражданското състояние във всеки случай на съставяне или отбелязване на промени в акт за сключен граждански брак незабавно изпраща уведомление по чл. 19, ал. 2 от Семейния кодекс (СК) до териториалното звено на Агенцията по вписванията по седалището на съответния окръжен съд, в района на който се намира общината или кметството.

Необходими документи:
- Декларация по образец за избор или промяна на режима на имуществени отношения с нотариална заверка на подписите
- Документ за самоличност

Срок за предоставяне на услугата:  1 работен ден (8 работни часа) 

Такса: няма

Подаване
Услугата може да бъде заявена в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - eтаж 3, стая 310.
Работно време: 08:30-17:30 ч.