Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Общинска собственост Издаване на Удостоверение относно собствеността и статута на имоти по искане на физически и юридически лица

Издаване на Удостоверение относно собствеността и статута на имоти по искане на физически и юридически лица

Attention: open in a new window. PDFprintemail

pdfОписание на услугата59.53 KB

pdfЗаявление553.63 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост /копие/
- Актуална скица на имота /копие/
- Удостоверение от Областна администрация относно това дали имотът е вписан в актовите книги за държавна собственост
- Удостоверение по § 16 от ЗУТ /при необходимост/
- Удостоверение за наследници /при необходимост/
- Документ за платена такса

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 5 дни
бърза услуга - в рамките на 3 работни дни
експресна услуга - в рамките на 1 работен ден 

 
Такса: 8.50 лв.
бърза услуга - 17.00 лв.
експресна услуга - 25.50 лв. 
 
Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 6 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж. 
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.