Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Economic Policy Издаване на Разрешение за достъп и движение в централна градска част

Издаване на Разрешение за достъп и движение в централна градска част

Attention: open in a new window. PDFprintemail

pdfОписание на услугата549.05 KB  

pdfЗаявление548.96 KB

Документи, които се прилагат към заявлението: 
- Копие от Удостоверение от Агенция по вписванията;
- Копие от регистрационен/ни/ талон/и/ на автомобила/лите;
* Забележка: Когато автомобилът, с който се извършва дейността не е собственост на фирмата, е нужно да се предостави и договор за наем или лизинг.

Срок за предоставяне на услугата: 10 работни дни

Такса:
1. Такса за издаване на Разрешения за достъп и движение по бул. „Цар Симеон Велики" в отсечката от ул. „Х.Д.Асенов" до бул."Свети Патриарх Евтимий при провеждане на мероприятия:
- За МПС, с максимално допустима маса до 3.5 тона;
до 10 календарни дни – 30.00 лв.
- За МПС с максимално допустима маса над 3.5 тона;
до 10 календарни дни – 60.00 лв.

2. Такса за издаване на Разрешения за достъп и движение на територията на гр. Стара Загора на МПС с максимално допустима маса над 3.5 тона
- До 10 календарни дни – 40.00 лв.
- За един месец – 100.00 лв.
- За една година – 400.00 лв.

3. Такса за издаване на разрешения за достъп и движение в границите на паркове на МПС с максимално допустима маса до 3.5 тона.
- До 10 календарни дни – 20.00 лв.
- За един месец – 40.00 лв.
- За една година – 100.00 лв.

4. Такса за издаване на разрешения за достъп и движение в границите на паркове на МПС с максимално допустима маса над 3.5 тона.
- До 10 календарни дни – 40.00 лв.
- За един месец – 100.00 лв.

Таксата се заплаща при получаване на разрешението.

 
Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж. 
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.
 

Подаване по електронен път
Услугата може да бъде заявена и по електронен път, но готовия документ се получава само на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация.

При подаване по електронен път задължително се прилага:
- попълнено, подписано и сканирано заявление за конкретната услуга
- други документи, които се изискват в описанието на услугата

Подаване на заявление по стопанска политика по електронен път