Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Economic Policy Издаване на Разрешение за таксиметров превоз на пътници

Издаване на Разрешение за таксиметров превоз на пътници

Attention: open in a new window. PDFprintemail

pdfОписание на услугата59.99 KB  

Заявление за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници
pdfЗаявление553.57 KB  

Заявление за удължаване на срока на разрешение за таксиметров превоз на пътници
pdfЗаявление554.88 KB   

 
Документи, които се прилагат към заявлението:
- Удостоверение за регистрация и списък на автомобилите към него;
- Копие от Удостоверение за техническа изправност на лекия/ите/ таксиметров/и/ автомобил/и/ - част І;
- Копие от Удостоверение за техническа изправност на лекия/ите/ таксиметров/и/ автомобил/и/ - част ІІ;
- Копие от Удостоверението/ята/ "водач на лек таксиметров автомобил";
- Удостоверение от Националната агенция за приходите - Териториална дирекция - гр. Пловдив за наличието или липсата на задължения на данъчно задълженото лице.
* Забележка: Когато водачът се осигурява от фирмата превозвач, се прилага и копие от Справка за изпратени уведомления по чл. 4 от Кодекса на труда. 
 
Срок за предоставяне на услугата: 10 работни дни

Такса:
Такса за разглеждане на документи за издаване на разрешение за таксиметров превоз, комплектовано с два стикера, за срок от три години –180.00 лв.
Таксата се заплаща при получаване на разрешението.

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Подаване по електронен път
Услугата може да бъде заявена и по електронен път, но готовия документ се получава само на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация.

При подаване по електронен път задължително се прилага:
- попълнено, подписано и сканирано заявление за конкретната услуга
- други документи, които се изискват в описанието на услугата

Подаване на заявление по стопанска политика по електронен път