Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Economic Policy Издаване на Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечение и зали за хазартни игри

Издаване на Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечение и зали за хазартни игри

Attention: open in a new window. PDFprintemail

pdfОписание на услугата50.2 KB

pdfЗаявление242.82 KB

pdfДекларация за липса на задължения към Община Стара Загора264.05 KB 

 

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Копие на удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обекти по Закона за туризма, или копие от лиценз на Държавната комисия по хазарта.
- Копие на протокол от акредитирана лаборатория, удостоверяващ спазването на еквивалентните нива на шума, измерен в и около обекта в нощния период от 23.00 до 07.00 часа, издаден до 3 месеца преди подаване на заявлението – с изключение на заведения за хранене, разположени на територията на бензиностанции.
- Копие от договор за охрана: за барове с нощен режим на работа и дискотеки по смисъла на Закона за туризма – договор за физическа охрана с търговци, лицензирани за извършване на частна охранителна дейност; за всички останали обекти – договор за охрана чрез СОТ с лицензирана охранителна фирма.
- Удостоверение от ОД на МВР, както и от отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи" при Община Стара Загора за липса на констатирани нарушения на обществения ред в съответния търговски обект, за 12 месеца назад от датата на подаване на заявлението – не се отнася за новооткрити обекти.
- Съгласие от Общото събрание на етажната собственост в случай, че обектът – заведение за хранене и развлечение, за който се иска издаване на разрешение за удължено работно време, се намира в сграда в режим на етажна собственост с предназначение на имотите за жилищни нужди.
- Декларация за липса на задължения към Община Стара Загора.
- Документ за внесена такса.

Срок за предоставяне на услугата: 30 дни

Такса: 

Таксата за издаване на разрешение за удължено работно време за заведения за хранене и развлечения, игрални зали интернет-клубове е 85.00 лв./час за времето след 23:00 часа до 5:00 часа сутринта.
Таксата се заплаща при подаване на заявлението за издаване на разрешение.

При отказ за издаване на разрешение за удължено работно време, 30.00 лв. от внесената такса се задържа за разглеждане на документите към заявлението, а остатъкът се възстановява.

В случай на отнемане на разрешението внесената такса не се възстановява.

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.