Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Строителство Издаване на Скица на недвижим имот и скица за линеен обект

Издаване на Скица на недвижим имот и скица за линеен обект

Attention: open in a new window. PDFprintemail


 Описание на услугата - 39.54 KB

 Заявление - 220.98 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост - нотариален акт, договор за учредено право на строеж (копие);
- Удостоверение за наследници (копие);
- Документ за платена такса.
 
Срок: 14 дни
бърза услуга - до 3 работни дни;
експресна услуга - в рамките на 2 работни дни;

Такса:
Таксата за издаване на скица за недвижим имот и скица за линеен обект е:
- с формат А4 – 20.00 лв;
- с формат А3 – 30.00 лв;
- с формат А2 – 45.00 лв;
- с формат А1 – 60.00 лв;
- с формат по-голям от формат А1 – 1.50 лв. на кв.дециметър.
За извършване на бърза услуга до 3 работни дни таксата се удвоява.
За извършване на експресна услуга в рамките на два работни дни таксата се утроява.