Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Строителство Издаване на Удостоверение, че обособени дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Издаване на Удостоверение, че обособени дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Attention: open in a new window. PDFprintemail


 Описание на услугата - 39.88 KB

 Заявление - 222.43 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост (копие);
- Удостоверение за наследници - когато се подава от наследници на починал собственик;
- Инвестиционни проекти.
 
Срок: 14 дни

Такса:
Таксата за издаване на удостоверение по чл. 202 от ЗУТ е 50.00 лв.