Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Строителство Издаване на Удостоверение за степен на завършеност на строеж

Издаване на Удостоверение за степен на завършеност на строеж

Attention: open in a new window. PDFprintemail


Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост /копие/;
- Разрешение за строеж /копие/;
- Част "Архитектурна" от проекта;
- Удостоверение за наследници /при необходимост/;
- Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

Срок: 14 дни

Такса:
Таксата за издаване на удостоверение за установяване степен на завършеност на строеж е 50.00 лв.