Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Строителство Издаване на Удостоверение за търпимост на строеж

Издаване на Удостоверение за търпимост на строеж

Attention: open in a new window. PDFprintemail


 Описание на услугата - 41.27 KB  

 Заявление - 217.27 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост - нотариален акт или договор за учредено право на строеж /копие/;
- Удостоверение за наследници /копие/;
- Нотариално заверена Декларация за времето на извършване на строежа или друг подобен документ (при необходимост);
- Скица на имота /копие/;
- Скица от Агенцията по кадастър /копие/;
- Документ за платена такса.

Срок: 14 дни
бърза услуга - до 3 работни дни;
експресна услуга - в рамките на 2 работни дни;

Такса: Таксата за издаване на удостоверение за търпимост /завареност/, съгласно §16, ал.1 от ПР на ЗУТ е:
– до пет сгради – 50.00 лв.

- за шест и повече сгради – 100.00 лв.

За извършване на бърза услуга до 3 работни дни таксата се удвоява.
За извършване на експресна услуга в рамките на 2 работни дни таксата се утроява.