Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Строителство Издаване Скица - виза за проучване и проектиране

Издаване Скица - виза за проучване и проектиране

Attention: open in a new window. PDFprintemail


 Описание на услугата - 41.04 KB  

 Заявление - 228.62 KB

Документи, които се прилагат към заявлението: 
- Документ за собственост: нотариален акт или договор за учредено право на строеж (копие);
- Удостоверение за наследници (копие) - при наследствен имот;
- Извадка от действащ План за застрояване;
- Предложение, нанесено на ксерокопие на скицата на имота; 
- Оригинална скица на имота;
- Документ за платена такса.

Срок: 14 дни
бърза услуга - до 3 работни дни;
експресна услуга - в рамките на 2 работни дни;

Такса:

Таксата за издаване на виза за проектиране /скица за недвижим имот с указан начин на застрояване/ - 25.00 лв.

За извършване на бърза услуга до 3 работни дни таксата се удвоява.
За извършване на експресна услуга в рамките на два работни дни таксата се утроява.